Pohádková zahrada

Skrze příběhy zvířátek měníme vnímání a smyšlení lidí o bytostech, které s námi sdílí náš životní prostor

Podpořte nás

Podařilo se nám vytvořit místo pro setkávání lidí a zvířat

Místo, kde mají svůj domov týraná a opuštěná zvířátka zachráněná z nevyhovujících podmínek velkochovů, malochovů či jatek.

V roce 2015 získal náš spolek do užívání 1 hektar pozemku s obytným objektem v bývalém vojenském areálu Na Vinici. Dům do té doby obývali občané bez domova a občané požívající návykové látky. Pozemek byl v podstatě velké smetiště. Dům i pozemek jsme za pomocí dobrovolníků a partnerských firem vyčistili, zprovoznili, oplotili, zabezpečili, vybudovali stáje pro zvířata a seník.

O projektu

Pohádková zahrada je neziskový ekologický projekt na podporu týraných a opuštěných zvířat, ekologického a udržitelného způsobu života a občanské sounáležitosti. Spolek Šumák z.s. je zapsaný spolkem dobrovolníků, který má ve své hlavní činnosti ekologickou výchovu a osvětu v oblasti soužití lidí a zvířat. Spolek je nezisková organizace. Ze své činnosti nevytváří žádný zisk. Veškeré získané finanční prostředky jsou použity na realizaci aktivit hlavní činnosti. Projekt Pohádková zahrada je financován pomocí vícezdrojového financování. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce Pardubice, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Probační a mediační služba, zdroje z vlastních aktivit.

Provozovatel – nezisková organizace Šumák z.s.

Naše činnost

 • Azyl pro týraná a opuštěná zvířata
  • Záchrana týraných a opuštěných zvířat
  • Osvětová činnost
  • Spolupráce s azyly a záchrannými stanicemi
 • Ekologická výchova a osvěta
  • Programy pro mateřské a základní školy
  • Tematické programy pro rodiče s dětmi
  • Komentované prohlídky pro veřejnost
  • Ekologická naučná stezka
 • Komunitní činnost
  • Projekt „mladí dobrovolníci“: děti ze sociálně slabých rodin a děti, které se zajímají o ekologii či zvířata tráví svůj volný čas v Pohádkové zahradě jako dobrovolníci. Podílí se na jejím chodu, starají se o zvířata
  • Projekt „společně“: rodiny s dětmi se podílí na chodu Pohádkové zahrady, pomáhají jako dobrovolníci..mají místo, kde mohou společně smysluplně trávit svůj čas.
  • Akce pro seniory a zdravotně postižené občany
 • Sociální činnost
  • Díky smlouvě s probační a mediační službou si v Pohádkové zahradě odpracovávají veřejně prospěšné práce mladí lidé, kteří se dostali za hranu zákona. Práce v Pohádkové zahradě působí zároveň jako sociální terapie.
  • Ve spolupráci s Úřadem práce jsme vytvořili pracovní místa pro zdravotně postižené a dlouhodobě nezaměstnatelné osoby
 • Vzdělávací činnost
  • Smlouva se Střední veterinární školou – zajištění praxe pro studenty od 1. až do 4 ročníku.
  • Vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost
  • Propagace zdravého životního stylu

Otevírací doba

Pondělí
Zavřeno
Úterý až neděle
10:00 až 18:00

Partneři

Pardubický kraj
Pardubický kraj
Běhejme a pomáhejme útulkům z.s.
Běhejme a pomáhejme útulkům z.s.